ВУЗ ШАГ

Методична робота

                                                     

 

                                        

 

За організацію методичної роботи з педкадрами у закладі відповідає вихователь-методист –  Піняшко Ельвіра Іванівна . У закладі функціонує спеціально обладнаний методичний кабінет. Методичний кабінет є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку; діяльність його скеровує вихователь-методист. Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України та інших нормативно-правових актів.


У методичному кабінеті зосереджено велику кількість методичної літератури, посібників, демонстраційного наочного матеріалу, необхідних для ефективної організації навчально-виховного процесу з дітьми. З метою забезпечення вільного доступу і орієнтування у наповненні методичного кабінету його матеріали групуються за окремими розділами та видами роботи з дітьми, відповідно складеної картотеки; ведеться їх чіткий облік. Наповнення методичного кабінету відповідає таким вимогам змістовність, доступність, сучасність, естетичність.
Матеріали методичного кабінету систематично поновлюються.