Навчальний процес

                                         

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.

Весь зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до програми розвитку, навчання, виховання дітей. Наш дошкільний заклад працює за новою програмою «Дитина в дошкільні роки», яка рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Ця програма розрахована на дітей від двох до шести років і складається з чотирьох розділів:

-         Фізичний розвиток. Здоровий малюк.

-         Пізнавальний розвиток.

-         Розвиток особистості.

-         Естетичний розвиток.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу ми використовуємо такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність – заняття; ігри; самостійна діяльність дітей,  а саме: художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька.

Щоденно в кожній віковій групі вихователями проводяться по – заняття в І-ій половині дня. Окремі заняття, такі як музичне виховання, елементи економічного виховання (старша група) проводяться в ІІ-ій полонині дня.